Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovníček odborných výrazů B - D

27. 4. 2013

B

Bakteriostatika – prostředky zabraňující růstu mikroorganismů

Balneologie – nauka o léčivých vodách, lázních a jejich účincích na lidský organizmus; lázeňská medicína

Balneoterapie lázeňská léčba

Balzám – druh vonné živice; léčivá mast; utišující prostředek

Balzamování umělé konzervování lidských i zvířecích mrtvol napuštěním antiseptickými látkami

Benigní hyperplazie prostaty BHP – nezhoubné zbytnění prostaty

Bikarbonát – kyselý uhličitan; v medicíně stále užívaný název pro hydrogenuhličitan, kyselou sůl kyseliny uhličité. Jeden z pufrů (nárazníků) lidského organismu, který je součástí acidobazické rovnováhy. Jde o systém tvořený bikarbonátem a kyselinou uhličitou, která odpovídá množství oxidu uhličitého v krvi. Tento systém vzhledem k svému napojení na plíce (vydechují oxid uhličitý) a ledviny (zadržují bikarbonát) a ke své značné kapacitě tvoří nejdůležitější pufrovací systém. B. se stanovuje při tzv. Astrupově vyšetření, při kterém se rozlišuje aktuální, neboli skutečně naměřená hodnota, a standardní, tj. vypočítaná hodnota odpovídající stavu, kdy je normální dýchání (vylučuje respirační změny). Roztok b. sodného (natrium hydrogencarbonicum) se užívá např. v akutní medicíně k léčbě těžké acidózy. V prášku se tradičně užívá jako zažívací soda

Bioflavonoidy – viz flavonoidy

Biokatalyzátor – látka, která svou přítomností urychluje děje v živém organismu (enzymy, hormony, vitamíny)

Biomasa – souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, proto se jedná o obnovitelný zdroj energie.

Biotin – vitamín H (též je nazýván jako koenzym R či vitamín B7) je ve vodě rozpustný vitamín, z chemického hlediska kondenzát močoviny a thiofenu se zbytkem kyseliny valerové. Vitamín H má písmeno v názvu odvozeno od německého slova Haut, tedy kůže, neboť extrakty obsahující tuto látku měly léčivé účinky na kožní léze. Jedná se o důležitý vitamín, jenž je obvykle součástí mnoha multivitaminových přípravků. Biotin se řadí do skupiny “vitagenů,” tedy látek, které jsou zdrojem energie a fungují jako stavební materiál buněk. Má na svědomí zlepšení kvality křehkých nehtů a zpomalení vypadávání vlasů. Jeho nedostatek může vyvolat změny na pokožce a nervové poruchy.

Bitumen – viz  živice

Borelióza, lymská borelióza – infekční onemocnění způsobené přinejmenším třemi druhy bakterie rodu Borrelia, která je na člověka přenesena kousnutím infikovaného klíštěte, náležícího do několika druhů rodu Ixodes

Bronchitis – zánět průdušek

Bronchiektázie – rozšíření průdušek

Brucelóza – infekční nemoc zvířat přenosná na člověka

Bulbus – cibule; kulovitě rozšířená část některých ústrojí, např. prodloužená mícha

Bulbus oculi oční koule, párový orgán zraku

C

Caulis – lodyha

Cedra            sušená vnější pigmentovaná vrchní vrstva kůry různých citrusových rostlin, jako je pomerančovník, citroník a mandarinky. Používání cedry je v našich podmínkách dosti obtížné, protože citrusové plody, jsou většinou chemicky ošetřeny a obsahují látky, které jsou rakovinotvorné. Proto se vždy u prodejce přesvědčíme, zda jsou plody chemicky ošetřeny či ne! Na cedru je nejlépe kupovat BIO plody, které nejsou stříkané.

Celofán – průsvitná plastová fólie z regenerované celulózy

Celta – nepromokavá plachta nebo díl stanu z ní vyrobený

Celulosa/celulóza – polysacharid, základ buněčných stěn rostlinných tkání

Cirhóza – ztvrdnutí orgánu, zmnožení vaziva na úkor vlastní tkáně

Clerarance – (vysl. klírens – angl.) množství krve, které se za jednotku času očistí od určité látky. Obvykle se používá v souvislosti s ledvinami. Průměrná hodnota clearance je 120 ml/min. Počítá se ze vzorce C=U×V/P, kde U = koncentrace sledované látky v moči, P = koncentrace v plasmě, V = objem moči. Podobným způsobem je možné definovat clearance dalších orgánů, např. clearance jaterní.

Cortex – kůra (stromu atp.); sbírá se podle okolností nejlépe z mladých stromů a větví. Kůru některých stromů je možné sbírat po celou dobu vegetace, jiné naopak v době klidu, tedy od podzimu do jara.

Crohnova choroba – zánětlivé onemocnění sliznic trávicí soustavy od jícnu po konečník

Cyklosporin – imunosupresivum podávané po transplantacích (účinnost snižuje třezalka)

Cynik – necitelný, otrlý, bezohledný člověk

Cysta váček, měchýř; patologická dutina v orgánu      

Cysta ovulační – dutinka na vaječníku vyplněná tekutinou (nejčastěji tekutina podobná plazmě - tj. lehce nažloutlá, event. čirá) - řádově o objemu až několik litrů. Odstraňuje/odsává se nejčastěji laparoskopicky.    

Cystalgie bolest v močovém měchýři     

Cystická fibróza – genetické onemocnění plic, postihující především trávicí a dýchací systém, kde se usazuje abnormálně hustý hlen a dochází k trvalému zánětu. Léčba spočívá v několikadenních inhalacích, dechové fyzioterapii a vykašlávání hlenu, čímž se plíce čistí; při této chorobě už nefungují samočisticí funkce organismu, jako u zdravého člověka. K němu se přidávají ještě další komplikace, jako např. cirhóza jater, diabetes a osteoporóza. Bohužel je to onemocnění neléčitelné, než podpůrnou léčbou, ale zcela nevyléčitelné. Polovina nemocných v České republice se dnes dožívá 32 let.

Cystoidní – cystě podobný; např. tzv. pseudocysta, která na rozdíl od pravé cysty nemá vlastní výstelku

Cytostatika – léky zastavující růst buněk (nádorových)

D

Dacanthal – látka, která ničí předrakovinové a rakovinové buňky

Degenerace – zvrhnutí

Dehet – neboli tér je směs několika set chemických látek. Je to hustá olejovitá kapalina, charakteristického zápachu, tmavohnědé až černé barvy. Je obsažen mimo jiné v pryskyřici stromů a zbyde nám jako odpad při rozpouštění pryskyřice v oleji při domácí výrobě mastí a balzámů. Existuje několik druhů:

  • Bukový dehet je antiseptická látka, která se používá pro prevenci a léčbu hniloby kopyt.
  • Uhelný dehet vzniká při vysokoteplotní karbonizaci černého uhlí a je dále zpracováván v chemickém průmyslu na finální výrobky.
  • Tabákový dehet vzniká při hoření cigaret. Obsahuje převážně látky považované za karcinogenní nebo toxické. Patří mezi ně např. polycyklické aromatické uhlovodíky, aromatické aminy a anorganické sloučeniny.

Dekoktum – odvar, vodný výluh, připravený z drog vařením

Dekompenzace srdce – srdeční selhávání

Dekubit - proleženina

Delirium – přechodný zákal vědomí, blouznění

Demagogie – využívání zkreslených zjednodušených argumentů, působících zejména na city a předsudky, k ovlivňování jednotlivců a skupin

Demulgens – změkčuje a zklidňuje poškozené nebo zanícené povrchy, např. žaludeční výstelku

Deprese – sklíčená nálada, skleslost

Dermatologikum – kožní léčivo (obecně)

Derivancia – léky, které dráždí pokožku, způsobují místní překrvení, snižují vnímání bolesti a urychlují léčení

Dermatitida – latinsky dermatitis je společný termín pro všechny záněty kůže

Desinficiencia – prostředky s desinfekčním (baktericidním účinkem)

Desodorační prostředek – prostředek k odstranění zápachu

Despota – neomezený vládce, tyran; panovačný, krutý člověk   

Diaforetika – prostředky, které zvyšují sekreci potních žláz; vyvolávají pocení

Dialýza – proces, při němž jsou z těla odstraněny odpady metabolismu, které jsou u zdravého člověka odstraňovány pomocí ledvin. Tento proces není léčbou, neboť nemocné ledviny nijak neléčí, ale bezprostředně život zachraňující výkon, bez něhož by člověk s nefunkčními ledvinami zemřel.

Dialýza peritoneální kdy se krev čistí uvnitř těla pacienta pomocí pobřišnice (peritonea). Do těla se přitom čtyřikrát až pětkrát denně přivádí speciální roztok (starý roztok se přitom vždy nahradí novým), který provádí čištění krve. Další formou je tzv. automatická peritoneální dialýza, kdy výměny roztoku provádí speciálního přístroj během noci. Peritoneální dialýza, vzhledem k tomu, že probíhá sedm dní v týdnu, se více blíží činnosti zdravých ledvin. Je však vhodná jen pro dostatečně samostatné pacienty, protože peritoneální dialýzu si provádějí nemocní sami doma (nebo kdekoli jinde, kde jsou pro to dostatečné hygienické podmínky).

Diarhoikum / diarhoický – průjmový

Digoxin – léčivo kardiovaskulárního systému

Dimerizace – seskupení dvou molekul na vícemolekulární látky prostřednictvím chemických vazeb

Dimorfismus – dvoutvárnost, výskyt jednoho druhu organizmu ve dvou morfologicky různých formách: pohlavní dvoutvárnost - samec se liší od samice vzhledem tzv. druhotnými pohlavními znaky (u zvířat např. hříva, rohy, parohy, celková velikost), méně často též odlišným zbarvením (lev, muflon, antilopa). Věková dvoutvárnost – mláďata se liší od dospělých, sezonní dvoutvárnost – rozdílné zbarvení téhož zvířete v letním a zimním období, podobně je tomu i u mláďat lidských - dětí.

Diuretika – prostředky podporující vylučování moči

Diuréza – latinsky: diuresis  je odborný výraz pro vylučování moči. Obvykle se používá ve speciálním významu, a to jako rychlost vylučování moči, tedy množství moči vyloučené za časovou jednotku. Není-li uvedeno jinak, uvádí se diuréza zpravidla v litrech za 24 hodin. V řadě případů (např. při výpočtech různých typů clearance) se rychlost vylučování moči uvádí v mililitrech za sekundu.

Dyspepsie – porucha trávení

Dyspeptický týkající se zažívání, trávícího traktu

DNA – Deoxyribonukleová kyselina (z angl. deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA virů). DNA je tedy pro život nezbytnou látkou, která ve své struktuře kóduje a buňkám zadává jejich program a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu. Vlákna DNA tvoří dvoušroubovici, které se obtáčejí kolem společné osy a interagují spolu. Vlákna jsou tzv. antiparalelní, tzn. směřují opačnými směry. Deoxyribonukleová kyselina je středem zájmu vědců z mnoha biologických oborů a byly vyvinuty promyšlené techniky její izolace, separace, barvení, sekvenování i umělé syntézy. Všechny tyto postupy jsou důležité i pro lékaře, kriminalisty či evoluční biology – DNA je zásadním nástrojem pro diagnostiku nemocí, testy otcovství, vyšetřování zločinů, přípravu plodin s novými vlastnostmi či třeba hledání příbuzenských vztahů mezi organismy.

Dosis – dávka, množství podaného léku

Drastika – prostředky prudce projímavé

Drogae pulverisatae – drogy práškované

Drogae scissae – drogy řezané

Duodenum  dvanácterník, dvanáctník

Dysmenorrhoea – bolestivé měsíčky, děložní bolesti před a při menstruaci

Dyspepsie – soubor příznaků, vyplývajících z poruchy trávení; vedou k převaze kvasných nebo hnilobných pochodů.

Dystrofie jater / hepatodystrofie – těžké poškození jaterní tkáně se selháním funkce jater

Dystrofie jater tuková ztučnělá játra (např. překrmovaných hus)