Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dobré příběhy nás činí dobrými

“Z maličkostí se rodí příběhy... My lidé se nebudeme věnovat Božímu poselství, ale budeme naslouchat příběhům...

Dobře, pamatujme tedy na Něho alespoň skrze ně... ”

Sant Thakar Singh 

sts_color_99-.jpg

 

Příspěvky

Až později

25. 1. 2013

 

Jak povstala Láska

15. 5. 2013

  Pokorně stanul anděl před trůnem Božím a hluboce se ukloniv, Boha dobrého se otázal: “Rci mi, ó Otče, kdo jsem? Míjí noc -  a míjí den, obé střídá se po věky, všechny světy jsem prošel a poznal jejich zákony, sama sebe jsem však dosud nepoznal, sděl tedy Pane mi, kdo jsem?”  

 

Jak světci mění životy

25. 1. 2013

 

Karma

15. 5. 2013

“Nenávist nikdy nemírní nenávist – jen láska přemáhá zášť.”

Gautama Buddha

  Před dávnými lety, za časů, kdy Gautama Siddhártha, poslední z Buddhů, znovu učil zapomenutým naukám pravěké moudrosti a buddhismus počal se rozšiřovati, Indie byla v plném rozkvětu a její města středisky kulturního ruchu a živého obchodu. 

 

O caru Petrovi

1. 6. 2013

 Ruský car Petr se chtěl naučit umění stavby lodí. Proto odešel do Španělska převlečen za dělníka. Zatímco pracoval ve Španělsku, objevil nějaké Rusy ve vyhnanství. 

 

O prasklé nádobě na vodu

15. 1. 2013

 

Pět duchovních zlodějů

31. 5. 2013

Byl kdysi jeden muž, který opustil světský život a odešel do lesa. Pak jej kdosi zastavil a zeptal se: “Jsi velký světec, co opustil rodinu, dům a světské radosti?” Ten člověk byl velmi polichocen za takovou chválu, že si tak dobře vedl. Pak se cizinec zeptal: “Zbavil ses také svého chtíče, chamtivosti, zloby, pýchy a falše, připoutanosti a ega?”

 

Pomoc za každou cenu ??

15. 2. 2013

 Jednoho dne se v zámotku objevil malý otvůrek; člověk seděl opodál a několik hodin pozoroval mladého motýla, jak se usilovně snaží protlačit tělo tímto malým otvůrkem ven. Pak se zdálo, jako by byl stále na jednom místě. Zdálo se, že se dostal tak daleko, jak mohl a že se už dále dostat nemůže.  

 

Šalamounské rozhodnutí

1. 9. 2013

 Šalamounské rozhodnutí je ustálené slovní spojení, které vešlo do slovníku jako rčení. Vyjadřuje zejména nečekané a moudré rozhodnutí ve zdánlivě neřešitelném sporu nebo jednání.  

Na tomto příběhu nám ukazuje, že někdy je lépe se něčeho či někoho vzdát protože je to pro jeho dobro (byť je to pro nás rozhodnutí bolestné). Na druhou stranu přijetí tohoto faktu nám pomáhá zbavit se připoutanosti, což je na duchovní cestě velice důležité…

 

Tak dobrá

25. 1. 2013

 

Zlatý chrám Sikhů

15. 1. 2013