Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z Českých luhů a hájů

Příspěvky

Buď Vůle Tvá

1. 6. 2013

Buď Vůle Tvá

František Ladislav Čelakovský

 

frantisek_ladislav_celakovsky.jpg

 

 

 

Ze starobylých proroctví

8. 3. 2013

Ze starobylých proroctví  

Poslyšte několikero starých pověstí a proroctví.

Minulá sláva září z nich, i veliké žaly předešlých bouří a pohrom slyšeti z nich temným ohlasem. Těžkých dob černé stíny padaly do věků a zůstaly dlouho, a mnohý je cítil až po dnešní den.

Zle bývalo v zemích České koruny, až teskno, až úzko, a nejvíce, když v porobu podroben lid. Nevolný byl, a ukrutné platy, robota ho soužily, sílu mu ssály, až ponížen a ponižován ohýbal šíji a pokorou hledal si paprsek přízně a úlevy.

 

Sibyllina proroctví

8. 3. 2013

 

Sibyllina proroctví

Sibylla, královna ze Sáby, panna mysli důvtipné a osvícené uslyševši mnoho mluviti, jak je král Šalamoun na div moudrý, zatoužila v srdci po něm a chtěla ho vidět a slyšeti. Protož ustanovila se na tom, že se vydá za ním do Jerusalema.

 

Proroctví Havlasa Pavlaty

8. 3. 2013

 

Proroctví Havlasa Pavlaty

Když Havlas Pavlata,1) soused v městečku Vysokém pod horami Krkonošskými, měl umříti, bylo věku jeho sto patnácte let. Kol jeho smrtelného lože stanuli jeho synové a dcery, vnukové a pravnukové.

 

Blaničtí rytíři

8. 3. 2013

  Poslyšte starobylou pověst a její proroctví, jež pověděl slepý mládenec králi Karlovi žehnané paměti. Hle, Blaník hora1) v hávu tmavého lesa, jenž splývá jí od temene po všech bocích. Vážně, až zachmuřeně zhlíží na krajinu od světa odlehlou, na její chlumy a pláně málo úrodné. Široko daleko je patrno jeho témě, a v okolí často k němu pátravě vzhlížejí. Věštíť chmurami zahalené zlé povětří, promodrává-li se jasně, slibuje jistý a tvrdý čas.

 

Proroctví slepého mládence

5. 3. 2013

  Když císař Karel IV., český král, vraceje se l.P. 1362 z Německa, přes Norimberk do své vlasti, přišel na pomezí v Šumavských lesích, uslyšel, že ve vesnici Koutu, nedaleko Domažlic, žije mládenec od narození slepý, zbožný a ducha prorockého, po všem okolí ode všech velice vážený.